Polityka prywatności

Poufność i bezpieczeństwo danych Polityka Prywatności – NORD Dorota Wnuk / ExBus.pl * Czytając, przeglądając, czy używając stronę exbus.pl akceptujesz poniższe zasady korzystania z tego serwisu. Niezapowiedziane wiadomości* Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości zarejestrowanym użytkownikom serwisu. Rezygnacja z usług* W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania informacji.Informacja o Dowiedz się więcej…

Regulamin przewozów

1. Zasady ogólne: 1.1. Niniejszy regulamin obowiązuje w firmie: NORD Dorota WnukNIP: 765 16 00 85164-915 Sypniewo, ul.Mickiewicza 45/2, dalej zwana „Przewoźnikiem”.1.2. Integralną częścią regulaminu przewozów jest polityka prywatności zawarta na stronie: https://exbus.pl/?page_id=3 1.3. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo Dowiedz się więcej…

Waluta, płatności, karty i ważne telefony w Holandii

W Holandii od dnia 1.01.2002r. obowiązującą walutą jest euro. Większość hoteli, sklepów, aptek, wypożyczalni samochodów i restauracji w Holandii akceptuje karty kredytowe: Eurocard/Mastercard, Visa, American Express, Diners Club. Kart możemy również używać w bankomatach – akceptują one karty wydane w Polsce. Ważniejsze telefony do zgłoszenia zaginięcia lub kradzieży kart w Dowiedz się więcej…