Regulamin przewozów

1. Zasady ogólne: 1.1. Niniejszy regulamin obowiązuje w firmie: NORD Dorota WnukNIP: 765 16 00 85164-915 Sypniewo, ul.Mickiewicza 45/2, dalej zwana „Przewoźnikiem”.1.2. Integralną częścią regulaminu przewozów jest polityka prywatności zawarta na stronie: https://exbus.pl/?page_id=3 1.3. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo Dowiedz się więcej…